Komórki Organizacyjne
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu

lek. wet. Grzegorz Zaborski

 tel./fax tel. (48) 362 - 78 - 49  fax w. 29
 tel. (48) 381 - 69 - 60  
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu

lek. wet. Jerzy Tomasz Chodkowski

 tel./fax tel. (48) 362 - 78 - 49  fax w. 29
 tel. (48) 381 - 69 - 60  
Zespół do Spraw Zdrowia Zwierząt i Ochrony Zwierząt

Starszy Inspektor Weterynaryjny d/s zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Agnieszka Mazan

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 30
 tel. (48) 381 - 69 - 60  

Inspektor Weterynaryjny d/s zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Katarzyna Nowakowska

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 31
 tel. (48) 381 - 69 - 60  

Inspektor Weterynaryjny d/s zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Artur Mroczkowski

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 28
 tel. (48) 381 - 69 - 60  

Kontroler Weterynaryjny d/s identyfikacji i rejestracji zwierząt

Agnieszka Kalita

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 30
 tel. (48) 381 - 69 - 60  
Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Żywności

Starszy Inspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności

Barbara Przybyłowicz

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 25
 tel. (48) 381 - 69 - 60  

Inspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności

Magdalena Miśta

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 28
 tel. (48) 381 - 69 - 60  

Inspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności

Rafał Mazur

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 32
 tel. (48) 381 - 69 - 60  

Inspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności

Katarzyna Nowakowska

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 31
 tel. (48) 381 - 69 - 60  
Zespół do Spraw Pasz i Utylizacji

Starszy Inspektor Weterynaryjny d/s pasz i utylizacji

Grzegorz Futera

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 28
 tel. (48) 381 - 69 - 60  
Zespół do spraw Finansowo - Księgowych

Główna Księgowa

Maria Kowalczyk

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 26
 tel. (48) 381 - 69 - 60  

Starsza Księgowa

Urszula Sekulska

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 27
 tel. (48) 381 - 69 - 60  

Referent księgowo - administracyjny

Justyna Mucha

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 27
 tel. (48) 381 - 69 - 60  
Zespół do spraw Administracyjnych

Sekretarz Kierownika Jednostki

Klaudyna Garbarczyk

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 21
 tel. (48) 381 - 69 - 60  

Informatyk

Przemysław Piotrowski

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 21
 tel. (48) 381 - 69 - 60  
Samodzielne stanowisko do spraw Obsługi Prawnej

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

Maria Ozimek

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 21
 tel. (48) 381 - 69 - 60