Ogłoszenia

odstep11.01.2018 Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu w sprawie Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego WSTĘPY 2018

Document-page-001.jpg

odstep03.01.2018 Lista wyznaczonych lekarzy weterynarii i innych osób posiadających kwalifikacje do czynności określonych w art. 16, ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1482 z późn. zm.) oraz Lista wyznaczonych lekarzy weterynarii do czynności określonych w art. 16, ust. 1 pkt 1, lit e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1482 z późn. zm.) tj. badanie mięsa zwierząt łownych w 2018 roku

znajduję się w zakładce: Lekarze Wyznaczeni > Lekarze Wyznaczeni 2018.

odstep20.12.2017

Christmas Tree PIIW Radom

odstep01.12.2017 Materiały ze szkolenia, które odbyło się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Radomiu o tematyce " Rolniczy handel detaliczny"

pdf icon 256x165

odstep28.11.2017 Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu w sprawie wyznaczania do wykonywania czynności urzędowych w roku 2018.

Informacja PLW o wyznaczeniach na 2018 rok

Wymagane dokumenty do wyznaczenia na 2018 rok

Załączniki:

Zał. 1 Oświadczenie zleceniobiorcy

Zał. 2 Oświadczenie do PLW w Radomiu o wyznaczenie do czynności o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Zał. 3 Zobowiązanie Pracownika do zachowania Tajemnicy Zawodowej i Poufności

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu w Radomiu do dnia 13.12.2017 r.