Ogłoszenia

odstep29.08.2017 Ogłoszenie o jesiennej akcja ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w terminie od 12 do 21 września 2017 r.

Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z innych przyczyn niezależnych.

szczepienie_img.jpg

odstep19.04.2017 Ogłoszenie o akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach od 25 kwietnia do 8 maja 2017 r.

lisy 2017

odstep06.04.2017 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia br.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r 

odstep06.04.2017 Dni wolne oraz dni pracujące Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu

W dniach 02 maja, 16 czerwca oraz 14 sierpnia Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu będzie nieczynny. 

W dniach 13 maja, 24 czerwca oraz 9 września Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu będzie czynny w normalnych godzinach od 07:30 do 15:30 

odstep17.03.2017 Zakazy i nakazy w związku z ptasią grypą. To warto wiedzieć

Od dnia 27 grudnia 2016 roku obowiązuje rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zakazuje m.in. organizowania targów i wystaw z drobiem, sprzedaży drobiu na targowiskach, pojenia ptaków ze źródeł ogólnodostępnych.
Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków opublikowane zostało w Dz. U. z 2016 roku, poz. 2091
Wprowadza zakaz:
 1. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów dla drobiu (z wyłączeniem lotów treningowych i konkursowych gołębi) – możliwe odstępstwa przy spełnieniu dodatkowych warunków,
 2. pojenia ptaków z ogólnodostępnych źródeł wody,
 3. oferowania i sprzedaży drobiu na targowiskach,
 4. przemieszczania na teren gospodarstw padłych dzikich ptaków.

Ponadto nakazuje:

 1. wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed budynkami gospodarskimi utrzymującymi drób,
 2. przechowywania paszy oraz karmienie i pojenie ptaków w zamknięciu,
 3. obowiązek stosowania odzieży ochronnej przed wejściem do budynków,
 4. oczyszczanie i odkażanie sprzętu do obsługi drobiu,
 5. obowiązek stosowania odzieży ochronnej przed wejściem do budynków,
 6. uniemożliwienie wzajemnych kontaktów ptaków (w tym drobiu) utrzymywanych przez człowieka, ograniczenie ich kontaktu z ptakami dzikimi,
 7. powiadamianie PLW miejsc utrzymywania ptaków poza pomieszczeniami mieszkalnymi oraz planowanych przesyłek drobiu (na 24 h przed),
 8. codzienny przegląd stanu zdrowotnego stad drobiu.

 

Ptasia grypa jest wysoce zakaźną chorobą wirusową, która może powodować 100 % śmiertelność u ptaków domowych. Na zakażenie wirusem podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków domowych i ptaków dzikich, wolno żyjących. Jednak najczęściej występuje w stadach kur i indyków. Okres rozwoju choroby waha się od 2 godzin do kilku dni, maksymalnie 21 dni, jeśli wirus jest w stadzie. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest kontakt z migrującym dzikim ptactwem, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenianie wirusa ptasiej grypy może nastąpić również poprzez skażoną paszę, środki transportu.

Podstawowe objawy choroby drobiu to:

 1. gwałtowny spadek produkcji jaj, miękkie skorupki jaj;
 2. silne łzawienie, duszność, biegunka;
 3. obrzęk i zasiniaczenie grzebienia i dzwonków;
 4. depresja ptaków;

W celu zmniejszenia ryzyka zachorowania i rozprzestrzeniania się choroby należy:

 1. zabezpieczać pojemniki z karmą i wodą pitną dla drobiu w celu niedopuszczenia do nich dzikiego ptactwa;
 2. izolować drób od czynników zewnętrznych, w tym od dzikiego ptactwa;
 3. ograniczyć przepływ osób oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których trzyma się drób.