Ogłoszenia

odstep06.04.2017 Dni wolne oraz dni pracujące Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu

W dniach 02 maja, 16 czerwca oraz 14 sierpnia Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu będzie nieczynny. 

W dniach 13 maja, 24 czerwca oraz 9 września Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu będzie czynny w normalnych godzinach od 07:30 do 15:30 

odstep17.03.2017 Zakazy i nakazy w związku z ptasią grypą. To warto wiedzieć

Od dnia 27 grudnia 2016 roku obowiązuje rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zakazuje m.in. organizowania targów i wystaw z drobiem, sprzedaży drobiu na targowiskach, pojenia ptaków ze źródeł ogólnodostępnych.
Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków opublikowane zostało w Dz. U. z 2016 roku, poz. 2091
Wprowadza zakaz:
 1. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów dla drobiu (z wyłączeniem lotów treningowych i konkursowych gołębi) – możliwe odstępstwa przy spełnieniu dodatkowych warunków,
 2. pojenia ptaków z ogólnodostępnych źródeł wody,
 3. oferowania i sprzedaży drobiu na targowiskach,
 4. przemieszczania na teren gospodarstw padłych dzikich ptaków.

Ponadto nakazuje:

 1. wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed budynkami gospodarskimi utrzymującymi drób,
 2. przechowywania paszy oraz karmienie i pojenie ptaków w zamknięciu,
 3. obowiązek stosowania odzieży ochronnej przed wejściem do budynków,
 4. oczyszczanie i odkażanie sprzętu do obsługi drobiu,
 5. obowiązek stosowania odzieży ochronnej przed wejściem do budynków,
 6. uniemożliwienie wzajemnych kontaktów ptaków (w tym drobiu) utrzymywanych przez człowieka, ograniczenie ich kontaktu z ptakami dzikimi,
 7. powiadamianie PLW miejsc utrzymywania ptaków poza pomieszczeniami mieszkalnymi oraz planowanych przesyłek drobiu (na 24 h przed),
 8. codzienny przegląd stanu zdrowotnego stad drobiu.

 

Ptasia grypa jest wysoce zakaźną chorobą wirusową, która może powodować 100 % śmiertelność u ptaków domowych. Na zakażenie wirusem podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków domowych i ptaków dzikich, wolno żyjących. Jednak najczęściej występuje w stadach kur i indyków. Okres rozwoju choroby waha się od 2 godzin do kilku dni, maksymalnie 21 dni, jeśli wirus jest w stadzie. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest kontakt z migrującym dzikim ptactwem, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenianie wirusa ptasiej grypy może nastąpić również poprzez skażoną paszę, środki transportu.

Podstawowe objawy choroby drobiu to:

 1. gwałtowny spadek produkcji jaj, miękkie skorupki jaj;
 2. silne łzawienie, duszność, biegunka;
 3. obrzęk i zasiniaczenie grzebienia i dzwonków;
 4. depresja ptaków;

W celu zmniejszenia ryzyka zachorowania i rozprzestrzeniania się choroby należy:

 1. zabezpieczać pojemniki z karmą i wodą pitną dla drobiu w celu niedopuszczenia do nich dzikiego ptactwa;
 2. izolować drób od czynników zewnętrznych, w tym od dzikiego ptactwa;
 3. ograniczyć przepływ osób oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których trzyma się drób.

odstep16.12.2016 Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r.

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605) zmieniła przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.), przede wszystkim w zakresie identyfikacji świń, m.in.:

 1. w przypadku świń urodzonych w danej siedzibie stada, wprowadzono obowiązek oznakowania tych zwierząt w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia, przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka zawierającego numer siedziby stada urodzenia, fakt oznakowania tych zwierząt należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  
 2. w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, wprowadzono obowiązek dodatkowego oznakowania świń tatuażem z numerem siedziby stada, w której świnie przebywają dłużej niż 30 dni, ustawa nie wskazuje terminu na wykonanie tego oznakowania, w związku z tym należy przyjąć, że musi być ono wykonane nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, fakt oznakowania tych zwierząt należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 3. skrócono z 30 do 7 dni termin na zgłaszanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez posiadaczy świń zdarzeń powodujących zmniejszenie lub zwiększenie liczby świń w siedzibie stada,
 4. w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłaszania w ciągu 24 godzin zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada oraz uboju zwierzęcia gospodarskiego,
 5. wprowadzono obowiązek sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji o wynikach tego spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

odstep10.09.2016 Informacja PLW w Radomiu w sprawie obowiązku zaopatrywaniu trzody chlewne w świadectwo zdrowia dla świń wprowadzonych do stad, punktów kopulacynych  i punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy i konkursy.

asf informacja mini

odstep09.09.2016 Ogłoszenie o akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach od 20 września do 29 września 2016 r.

lisy2016mini