Ogłoszenia

odstep26.11.2018 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuję o wyznaczeniach na rok 2019 na terytorium powiatu radomskiego planowane są wyznaczenia do czynności określonych w art. 16 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Pełna treść dokumentu poniżej oraz wymagane załączniki:

Zgłoszenie wstępnej gotowości

wyznaczenia 2019-page-001.jpg

 

odstep18.10.2018 Zaproszenie na szkolenie "Nadzór weterynaryjny w produkcji mięsa drobiowego"

Szanowni Państwo!

Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zaprasza na szkolenie:

Szkolenie

Szkolenie jest nieodpłatne.

Warunkiem uczestnictwa jest członkostwo w Warszawskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej.

Liczba miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń 
Formularz zgłoszeniowy

Program - plik w formacie PDF

odstep31.08.2018 Ogłoszenie o akcja ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w terminie od 15 do 26 września 2018 r.

Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z innych przyczyn niezależnych.

Komunikat

odstep31.07.2018 Komunikat o strefie zółtej ASF w gminie Jedlińsk, Jastrzębia, Pionki

UWAGA

KOMUNIKAT

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuję, iż dnia 27 lipca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1068  z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z którą do obszaru ochronnego - strefa zółta (część I załącznika do decyzji) zostały włączone:

 

gmina Jedlińsk, Jastrzębia, Pionki.

gmina jedlińsk, pionki, jastrzębia.jpg

odstep

Radom, dnia 20.06.2018 r.

Zaproszenie ofertowe 2/2018 Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro Na zakup kontenera chłodniczego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu

Zaproszenie ofertowe nr 2/2018 z dnia 20.06.2018 r.

Załacznik nr 1a

Załacznik nr 2

Klauzula informacyjna