Ogłoszenia

odstep

Radom, dnia 18.06. 2018 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radom

ul. Warzywna 20, 26-600 Radom

tel. (48) 362 78 49, fax (48) 362 78 49

NIP 796-22-33-863 REGON 000680992


Informacja dotycząca oferty na zakup jednego kontenera chłodniczego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu jednego kontenera chłodniczego przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu do dnia 13 czerwca 2018 r. jedna firma złożyła ofertę. Otwarcie koperty miało miejsce 13 czerwca 2018 r. o godzinie 14.00.

Oferty złożyli:
1. Zakład Wielobranżowy Usługowo – Handlowy Ryszard Machniak, ul. Armii Poznań 7, 64-800 Chodzież.

Jedna oferta spełniała wymagania pod względem formalnym i merytorycznym . Oferta przedstawiona przez w/w firmę przekracza założony plan finansowy na zakup kontenera chłodnię. W związku z powyższym nie została wybrana żadna oferta.

Powiatowy Lekarz Weterynarii