Ogłoszenia

odstep

Radom, dnia 20.06.2018 r.

Zaproszenie ofertowe 2/2018 Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro Na zakup kontenera chłodniczego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu

Zaproszenie ofertowe nr 2/2018 z dnia 20.06.2018 r.

Załacznik nr 1a

Załacznik nr 2

Klauzula informacyjna