Strona Główna

UWAGA

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RADOMIU

email.jpg

odstep

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2024/1946 z dnia 8 lipca 2024 r. uległa zmiana obszarów objętych ograniczeniami

 • obszar objęty ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie),
 • obszar objęty ograniczeniami II (kolor różowy na mapie),
 • obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie).

mapa lipiec 2024.jpg

Otwórz aktualną mapę Polski w nowym oknie

 odstep

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuje, iż zgodnie z ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu lipskiego oraz radomskiego ustanawia się obszar objęty ograniczeniami składający się z obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego. 

Za obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń (ASF), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym" uznaje się teren obejmujący w powiecie radomskim:
1) miasto Iłża;
2) w gminie Iłża miejscowości: Błaziny Dolne, Błaziny Górne, Kolonia Seredzice, Kotlarka, Piłatka.

Za obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), zwany dalej „obszarem zagrożonym", uznaje się teren obejmujący:
1) w powiecie radomskim:
a) w gminie Iłża miejscowości: Alojzów, Chwałowice, Florencja, Gaworzyna, Jasieniec Dolny, Jasieniec Górny, Jasieniec-Maziarze, Jedlanka Nowa, Jedlanka Stara, Jedlanka-Kolonia, Kajetanów, Koszary Małomierzyce, Krzyżanowice, Maziarze Nowe, Maziarze Stare, Nowy Jasieniec Iłżecki, Pakosław, Pieńki, Piotrowe Pole, Płudnica, Prędocinek, Prędocin, Prędocin-Kolonia, Seredzice, Seredzice-Zawodzie, Starosiedlice, Walentynów, Wólka Jedlańska,
b) w gminie Skaryszew miejscowości: Bujak, Podsuliszka, Zalesie,
c) w gminie Wierzbica miejscowości: Pomorzany, Pomorzany-Kolonia, Suliszka;

Obszar i legenda.jpg

Tekst rozporządzenia poniżej:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu lipskiego oraz radomskiego.

ASF apel

ASF ulotka

asf1

asf2

 

 

Materiał Informacyjny Bioasekuracja.jpg

ogłoszenie ULW 01.04 do 31.122023_pages-to-jpg-0001.jpg

Załącznik:

Zał. 1 ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu w Radomiu do dnia 17.03.2023 r.

IMG_20230118_0001.jpg

IMG_20230118_0002.jpg

zasady_bioasekuracji_ico.jpg

 

ogłoszenie ULW 2023.jpg

 

 

 

Załącznik:

Zał. 1 ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu w Radomiu do dnia 12.12.2022 r.

 

 

laborantka patrząca przez mikroskop

 

Komunikat Psy z Ukrainy

Załącznik:

PL - Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym

UA - Тимчасова процедура Головного ветеринарного лікаря щодо переміщення тварин, які супроводжують подорожуючих, що в'їжджають з України в ЄС

PL - Wzory wniosków o pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE-Polski oraz na tranzyt przez państwo członkowskie UE

UA - шаблонна заявка

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju

zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistych wizyt

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Radomiu.

Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

48 362-78-49

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.piw.radom.pl

Zespół do spraw  bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

tel. 48 362-78-49 w.25

tel. 48 362-78-49 w.31

tel. 48 362-78-49 w.32,

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

tel. 48 362-78-49 w.30

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów po uprzednim umówieniu telefonicznym daty oraz godziny wizyty.

 Urząd czynny  w godz. 7:30-15:30 

 

W dniu 21.01.2022 r. ukazało się rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego

Rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. poz. 858)

wścieklizna.jpg

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wprowadza obowiązek szczepienia kotów domowych na wściekliznę rozporządzeniem nr 49/2021 "szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.”;

 

Scan0001.jpg

Scan0002.jpg

Scan0003.jpg

grypa ptakow ico

Komunikat Wścieklizna

 

 

 

 

Poniżej treść Rozporządzenia: nr 21 z dnia 01 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 21

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 1 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy

Na podstawie art. 46 ust. 3 zdanie wstępne ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421),  art. 9 ust. 1 lit. b w związku z art. 81 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z  31.3.2016 r. str. 1, z późn. zm.), a także art. 32 - 36 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz. U. L 174 z 3.6.2020, str. 211—340) zarządza się, co następuje:

 • 1. W rozporządzeniu nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3763 i 4912) wprowadza się następujące zmiany:
 • tytuł otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego i miasta stołecznego Warszawy”;

 • w § 1 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

 „6) powiat kozienicki;

7) powiat radomski.”;

3)  załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

 • 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Warszawie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Otwocku, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Garwolinie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kozienicach, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Radomiu, Staroście Mińskiemu, Staroście Otwockiemu, Staroście Garwolińskiemu, Staroście Kozienickiemu, Staroście Radomskiemu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w m.st. Warszawie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mińsku Mazowieckim, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Otwocku, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Garwolinie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kozienicach, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radomiu, Komendantom Powiatowym Policji w Mińsku Mazowieckim, Otwocku, Garwolinie i Kozienicach, Komendantowi Miejskiemu Policji w Radomiu, Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa VII, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, Wójtom Gmin: Dębę Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Stanisławów oraz Sulejówek, Prezydentowi Miasta Mińsk Mazowiecki, Prezydentowi Miasta Otwock, Prezydentowi Miasta Radom,  Burmistrzowi Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Burmistrzowi Halinowa, Burmistrzowi Miasta Sulejówek, Burmistrzowi Miasta Józefowa, Burmistrzowi  Karczewa, Burmistrzowi Garwolina, Burmistrzowi Miasta Łaskarzew, Burmistrzowi Żelechowa, Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa, Burmistrzowi Gminy Kozienice, Burmistrzowi Miasta Pionki, Burmistrzowi Iłży, Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.
 • 3. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru, o którym mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.
 1. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Mapa Wścieklizna

Komunikat Wścieklizna.jpg

 

 

 

strona 1.jpg

 

strona2.jpg

 

Rozporządzenie nr 15 Wojewoda Mazowiecki z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego

akt-1.jpg

akt-2.jpg

 

 

 

 

Scan0001.jpg

Scan0002.jpg

Scan0003.jpg

grypa ptakow ico

_pismo_WSTĘPY 2018-1.jpg

zarządzenie 2.2020-1.jpg

zarządzenie 2.2020-2.jpg

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją, związaną z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego na terytorium kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu zdecydował o ograniczeniu dostępu do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu dla interesantów. 

Jest to sytuacja wyjątkowa, z którą nasze państwo, ale i cały świat jeszcze nigdy nie miał do czynienia, dlatego proszę Państwa, o zrozumienie powagi chwili, apelujemy jednocześnie o nieprzychodzenie osobiste do budynku Inspektoratu Weterynarii w Radomiu od wtorku, 17 marca br. do odwołania.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu, informuje, że:

 • Inspektorat Weterynariibędzie pracuje w niepełnej obsadzie i realizuje tylko najpilniejsze sprawy urzędowe, oraz zaplanowane zadania.

W sprawach bieżących, pilnych, niecierpiących zwłoki, w przypadkach losowych prosimy o:

 • wcześniejszy kontakt telefoniczny z odpowiednim Wydziałem – spis numerów telefonów będą wywieszone przed wejściem głównym do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu. Dane teleadresowe i adresy poczty e-mail stronie internetowej  www.piw.radom.pl ,tel. (0-48) 3627849
 • nadsyłanie wszelkich pism urzędowych za pomocą systemu e-administracji (ePUAP), adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w.radom.pllub wrzucanie ich do specjalnej urny w budynku Inspektoratu Weterynarii (ul. Warzywna 20),
 • w sprawach już zarejestrowanych, pisma i decyzje administracyjne będą wysłane tradycyjną pocztą na podane adresy korespondencyjne,
 • wszelkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na zapytania w danej sprawie można otrzymać za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Zachęcamy do śledzenia wiarygodnych informacji, przede wszystkim komunikatów, publikowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody Mazowieckiego i służb im podległych.

grypa ptakow ico

_pismo_WSTĘPY 2018-1.jpg

 

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z wystąpieniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

STREFA CZERWONA (obszar objęty ograniczeniami)

Powiatowy Lekarz Weterynarii Radomiu informuje, że w każdym przypadku przemieszczania świń dotyczącym obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) istnieje konieczność uzyskania pozwolenia (w formie decyzji) wydanego przez PLW na pisemny wniosek właściciela/rolnika

W obszarze objętym ograniczeniami ,,wewnątrz strefy czerwonejwysyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni celem uboju możliwa po:

 1. Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu na przemieszczenie świń wydanej na pisemny wniosek rolnika,
 2. Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia dla świń pod warunkiem, że nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką świnie będą zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia,
 3. Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej, a świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy .

Do obszaru objętego ograniczeniami ,,do strefy czerwonej” wysyłka świń do gospodarstw możliwa po:

 1. Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu na wprowadzenie świń wydanej na pisemny wniosek rolnika z potwierdzeniem od właściwego powiatowego lekarza weterynarii o statusie gospodarstwa pochodzenia świń (wyłącznie
  z strefy białej lub żółtej)  
 2. Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia świadectwa zdrowia dla świń
 3. Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej,
  a świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa przeznaczenia.

 Nie ma obowiązku przeprowadzania badań krwi świń w kierunku afrykańskiego pomoru świń ASF – za wyjątkiem zaobserwowania podczas badania klinicznego  podejrzenia objawów choroby

Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający ich przeprowadzenie po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii (dotyczy każdego pojazdu zarówno zatwierdzonego przewoźnika  jak też własnego transportu rolniczego na odległość do 50 km).

Zgłoszenie do biura ARiMR

Posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada na obszarze objętym ograniczeniami zobowiązany jest zgłosić kierownikowi biura w ciągu 24 godzin:

 1. zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada,
 2. ubój zwierzęcia gospodarskiego
  •  z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z wystąpieniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

STREFA CZERWONA (obszar objęty ograniczeniami)

Wysyłka świń ,,ze strefy czerwonejdo innych gospodarstw albo celem uboju do rzeźni w granicach Polski możliwa jest po:

 1. Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu na przemieszczenie świń wydanej na pisemny wniosek rolnika, po uzyskaniu zgody od właściwego powiatowego lekarza weterynarii gospodarstwa przeznaczenia świń
  (z wyjątkiem strefy niebieskiej – obszaru zagrożenia) lub rzeźni posiadającej nadane uprawnienia w tym zakresie,
 2. Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia dla świń pod warunkiem, że nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką zwierzęta zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia,
 3. Spełnienie dodatkowych wymagań weterynaryjnych dla przemieszczanych świń
 4. muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 5. pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia (strefy niebieskiej) albo objętego ograniczeniami (strefy czerwonej) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
 6. w okresie 7 dni przed dniem przemieszczenia zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym i uzyskano ujemny wynik tego badania
 7. Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej, a świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni

Obowiązek przeprowadzania badań krwi świń w kierunku afrykańskiego pomoru świń ASF z uzyskaniem wyniku ujemnego na 7 dni przed planowanym przemieszczeniem!!!!!!!!!!!

Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone
i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający ich przeprowadzenie po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii
(dotyczy każdego pojazdu zarówno zatwierdzonego przewoźnika, jak też własnego transportu rolniczego na odległość do 50 km).


Strefa żółta (obszar ochronny)

  • W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).
  • Ze strefy żółtej poza granice Polski - dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
   • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
   • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
   • w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
   • w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszky’ego.

UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY

ASF

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1370 z późn.zm.) ustawodawca nałożył na osoby planujące przeprowadzenie uboju gospodarczego trzody chlewnej, których gospodarstwa znajdują się na obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) i na obszarze ochronnym (strefa żółta) afrykańskiego pomoru świń (ASF) obwiązek przeprowadzenia pełnego badania przedubojowego i poubojowego świń pod warunkiem, że zwierzęta te były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

Ponadto przy podejrzeniu wystąpienia ASF przez lekarza weterynarii konieczne jest pobranie próbki w tym kierunku.

W takim przypadku pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu pragnie również przypomnieć, że przy uboju na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w przepisach  o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Posiadacz zwierząt jest zobowiązany do poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju co najmniej na 24 godziny przed jego dokonaniem.

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, osoby dokonujące uboju gospodarczego muszą posiadać zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii o ukończonym szkoleniu teoretycznym oraz o odbytej trzymiesięcznej praktyce na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3- letni staż pracy.  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu prosi  o rozpowszechnienie tej informacji wśród rolników.

Gminy znajdujące się w strefie żółtej: Jedlińsk, Zakrzew, Przytyk, Wolanów, Kowala, Wierzbica, Iłża, Skaryszew i Miasto Radom powiat grodzki.

Gminy znajdujące się w strefie czerwonej: Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Gózd, Pionki i miasto Pionki.


IBR IPV.jpg

IBR IPV 2.jpg

padłe dziki ASF

ulotka ARiMR

ULOTKA-1.jpg

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu

ul. Warzywna 20

26-600 Radom

NIP:796-22-33-863

tel. 48 362-78-49

fax: 48-362-78-49

 

Zakres jurysdykcji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu