Strona Główna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu udostępnia wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, opracowane z inicjatywy Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z działaniami zaleconymi przez Komisję Europejską w zakresie:

  • przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia
    obgryzania ogonów u świń;
  • stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń