Zarządzenia
Zarządzenie 2/2020 

w sprawie ograniczenia pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu w związku z ogłoszonym naobszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii

Zarządzenie 2/2020  
Zarządzenie 7/2018 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza weterynarii

W harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wywtwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego

Zarządzenie 7/2018  
Zarządzenie 7/2017

W sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie 7/2017 Instrukcja ewidencji i kontroli druków  ścisłego zarachowania
Zarządzenie 5/2017

W sprawie procedury prowadzenia rejestru paszowego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Radomiu

Zarządzenie 5/2017 Procedura prowadzenia rejestru paszowego w PIW Radom
Zarządzenie 1/2017

W sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych i samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Radomiu

Zarządzenie 1/2017 Regulamin korzystania z samochodów
Zarządzenie 3/2016

W sprawie wprowadzenia procedury wszczęcia postępowania z urzędu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii do wykonywania urzędowych czynności

Zarządzenie 3/2016

Procedura wszczęcia postępowania

Oświadczenie zleceniobiorcy

Wniosek - Oświadczenie