Strona Główna

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW,  KTÓRZY ZAMIERZAJA DOKONAĆ UBÓJU ŚWIŃ I PRZEŻUWACZT DO 12 MIESIĘCY  WE WŁAŚNYM GOSPODARSTWIE

  1. Uboju może dokonać osoba przeszkolona przez powiatowego lekarza weterynarii podsiadająca wydane przez niego zaświadczenie o przebytym szkoleniu.
  2. Posiadacz zwierząt na co najmniej 48 godziny przed ubojem zobowiązany jest przekazać powiatowemu lekarzowi weterynarii informację o zamiarze dokonania uboju. (wzór powiadomienia poniżej)

Próbki należy dostarczyć do stanowiska zamiejscowego  Działu Badań Mięsa na Obecność Włośni, ul. Warzywna 20, 26-610 Radom, w godzinach od 16 do 17.

  1. Opłaty – urzędowy lekarz weterynarii jest zobowiązany wystawić rachunek na kwotę 40 zł za przeprowadzone czynności urzędowe związane z wyżej wymienionym badaniem (art. 34  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej)
  2. Rolnik dokonujący uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny musi dopełnić obowiązku zgłoszenia tego faktu do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w terminie 7 dni od daty uboju.

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny  z dnia 21 października 2010 r. (Dz. U.  Nr 207, poz. 1370) oraz  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.09.2022r. (Dz. U.  Nr 2022, poz. 1869) zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wet. Przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny