Komórki Organizacyjne
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu

lek. wet. Grzegorz Zaborski

 tel./fax tel. (48) 362 - 78 - 49  fax w. 29
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu

 lek. wet. Agnieszka Mazan

 tel./fax tel. (48) 362 - 78 - 49  fax w. 29
Zespół do Spraw Zdrowia Zwierząt i Ochrony Zwierząt

Starszy Inspektor Weterynaryjny d/s zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt  

Artur Mroczkowski

 tel./fax tel. (48) 362 - 78 - 49  fax w. 29

Inspektor Weterynaryjny d/s zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

Agnieszka Kalita

 tel./fax tel. (48) 362 - 78 - 49  fax w. 29

Inspektor Weterynaryjny d/s zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

Małgorzata Zdrzalik

 tel./fax tel. (48) 362 - 78 - 49  fax w. 29

Inspektor Weterynaryjny d/s zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

Joanna Witaszek

 tel./fax tel. (48) 362 - 78 - 49  fax w. 29

Kontroler Weterynaryjny d/s identyfikacji i rejestracji zwierząt

Grzegorz Gogół

 tel./fax tel. (48) 362 - 78 - 49  fax w. 29
Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Żywności

Starszy Inspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności

Barbara Przybyłowicz

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 25

Starszy Inspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności

Rafał Mazur

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 32
 
Inspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności 

Karol Osiński

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 32
Inspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności 

Katarzyna Wąsik

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 31
 
Inspektor Weterynaryjny d/s bezpieczeństwa żywności 

Anna Makara

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 31
 
Zespół do Spraw Pasz i Utylizacji

Starszy Inspektor Weterynaryjny d/s pasz i utylizacji

Grzegorz Futera

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 28
Zespół do spraw Finansowo - Księgowych

Główna Księgowa

Maria Kowalczyk

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 26

Starsza Księgowa

Urszula Sekulska

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 27

Referent księgowo - administracyjny

Justyna Mucha

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 27
Zespół do spraw Administracyjnych

Sekretarz Kierownika Jednostki

Klaudyna Garbarczyk

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 21

Informatyk

Przemysław Piotrowski

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 21
Samodzielne stanowisko do spraw Obsługi Prawnej

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

Maria Ozimek

 tel. (48) 362 - 78 - 49  w. 21