Wykaz zakładów paszowych

Wykaz zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz.

Procedura wpisu do rejestru paszowego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Radomiu

 

I REJESTRACJA PODMIOTÓW - WPIS DO REJESTRU PASZOWEGO

Wpis do rejestru paszowego zgodnie art.5 ust. 1 w/w Rozp. nr 183/2005 -   PRODUKCJA PIERWOTNA PASZ-GOSPODARSTWO ROLNE (W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia opłata 17  zł)

Wpis do rejestru paszowego zgodnie art.5 ust. 2 w/w Rozp. nr 183/2005 -  INNA DZIAŁALNOŚĆ  SEKTORA PASZ- PODMIOTY: OBRÓT PASZ, TRANSPORT, MAGAZYNY, WYTWÓRNIE  PASZ itp poza produkcją pierwotną (W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia opłata 17  zł)

Oświadczenie podmiotu/ zgłoszenie-wzór DRUK nr RP-1

Druk opłaty skarbowej

 

II ZMIANY W WPISIE DO REJESTRU PASZOWEGO - WNIOSEK PODMIOTU

Zmiana w wpisie do rejestru paszowego zgodnie w/w Rozp. nr 183/2005 PRODUKCJA PIERWOTNA PASZ-GOSPODARSTWO ROLNE (W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia opłata 17  zł)

DRUK nr RP-4

Druk opłaty skarbowej

 

Zmiana w wpisie do rejestru paszowego INNA DZIAŁALNOŚĆ SEKTORA PASZ- PODMIOTY: OBRÓT, TRANSPORT, MAGAZYNY, WYTWÓRNIE  PASZ itp poza produkcją pierwotną  (W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia opłata 17  zł)

DRUK nr RP-3

Druk opłaty skarbowej

 

III WYKREŚLENIE - WYPIS Z REJESTRU PASZOWEGO - WNIOSEK PODMIOTU

Zakończenia działalności i wykreślenia wpisu z rejestru paszowego zgodnie w/w Rozp. nr 183/2005 PRODUKCJA PIERWOTNA PASZ-GOSPODARSTWO ROLNE (W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia opłata 17  zł)

DRUK nr RP-4

Druk opłaty skarbowej

 

Zakończenia działalności i wykreślenia wpisu z rejestru paszowego   INNA DZIAŁALNOŚĆ SEKTORA PASZ- PODMIOTY: OBRÓT, TRANSPORT, MAGAZYNY, WYTWÓRNIE  PASZ itp poza produkcją pierwotną  (W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia opłata 17  zł)

DRUK nr RP-5

Druk opłaty skarbowej

 

IV ZATWIERDZENIE PODMIOTÓW - DECYZJA I WPIS DO REJESTRU PASZOWEGO

Przyjęcie wniosku dotyczącego zatwierdzenia podmiotu i wpisania do rejestru paszowego zgodnie art.13 w/w Rozp. nr 183/2005 -   DZIAŁALNOŚĆ  SEKTORA PASZ - PODMIOTY ZAKŁADY WYTWARZANIE, WPROWADZANIE DO OBROTU DODATKÓW PASZOWYCH I PREMIKSÓW, DYSTRYBUCJA BEZ MAGAZYNOWANIA, PRZETWARZANIE OLEJÓW I KWASÓW TŁUSZCZOWYCH, itp (opłata za wydanie decyzji 10 zł)

DRUK nr RP-2

Druk opłaty skarbowej

 

V ZMIANY DECYZJI/WPISU DO REJESTRU PASZOWEGO- WNIOSEK PODMIOTU

DZIAŁALNOŚĆ  SEKTORA PASZ - PODMIOTY ZAKŁADY WYTWARZANIE, WPROWADZANIE DO OBROTU DODATKÓW PASZOWYCH I PREMIKSÓW, DYSTRYBUCJA BEZ MAGAZYNOWANIA, PRZETWARZANIE OLEJÓW I KWASÓW TŁUSZCZOWYCH, itp (opłata za wydanie decyzji 10 zł)

DRUK nr RP-3

Druk opłaty skarbowej

 

VI ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI ZATWIERDZONEJ - WYKREŚLENIE Z REJESTRU PASZOWEGO - WNIOSEK PODMIOTU

DZIAŁALNOŚĆ  SEKTORA PASZ - PODMIOTY ZAKŁADY WYTWARZANIE, WPROWADZANIE DO OBROTU DODATKÓW PASZOWYCH I PREMIKSÓW, DYSTRYBUCJA BEZ MAGAZYNOWANIA, PRZETWARZANIE OLEJÓW I KWASÓW TŁUSZCZOWYCH, itp,

DRUK nr RP-5