Zagubiona pieczęć urzędowa
Zagubione pieczęcie urzędowe

Informujemy, że zgubiona została pieczęć urzędowego lekarza weterynarii o numerze 142565. Od dnia 24.01.2017 roku pieczęć ta została wycofana z obiegu.

Informujemy, że zgubiona została pieczęć urzędowego lekarza weterynarii o numerze 142558. Od dnia 13.01.2016 roku pieczęć ta została wycofana z obiegu.